Ukončenie živnosti a povinnosti po ukončení

 • Ukončenie živnosti a povinnosti po ukončení

  13. 11. 2021 By 0 comments

  Keď ste živnostníkom a uskutočnili ste rozhodnutie o tom, že ukončíte svoju živnosť a podnikateľskú činnosť, urobiť tak môžete osobne na úrade alebo elektronickým spôsobom. Je úplne jedno, pre aký spôsob sa rozhodnete, obidva sú totiž úplne zadarmo a nemusíte pri nich nič platiť. Na začiatku procesu rušenia živnosti je potrebné vypísať formulár o Oznámení ukončenia podnikania.

  Vypĺňanie formulára

  Vyplňujú sa v ňom údaje ako adresa a pomenovanie konkrétneho úradu podľa príslušného okresu, obchodný názov, identifikačné číslo (IČO), rodné číslo živnostníka a zdravotnú poisťovňu, ku ktorej prislúchate. Ďalej sa vo formulári nachádzajú tabuľky, ktoré sa rovnako povinne vypisujú. V tabuľke č. 1 sa uvádzajú celkové predmety podnikania, ktoré sú zapísané na živnostenskom oprávnení. Táto tabuľka sa vypisuje v tom prípade, keď chcete ukončiť kompletne celú živnosť. V tabuľke č. 2 sa vypisuje iba ten predmet podnikania zo všetkých predmetov, ktorý sa plánuje zrušiť. Táto druhá tabuľka sa vypĺňa vtedy, ak sa chce zrušiť iba jeden alebo iba niektorý z viacerých predmetov podnikania. V oboch tabuľkách sa následne dopisuje aj dátum, ku ktorému plánujete, že živnosť prestane existovať.

  Daňové priznanie

  Formulár sa ukončuje a potvrdzuje podpisom osoby, ktorá vystupuje ako živnostník. Po zrušení živnosti ešte proces ukončovania nekončí a živnostník má stále určité povinnosti voči Daňovému úradu. Jednou z veľmi dôležitých povinností je podanie Žiadosti o zrušenie registrovania ku dani z príjmov. Táto žiadosť sa zasiela rovnako prostredníctvom formuláru, ktorý môžete vypĺňať taktiež osobne alebo elektronicky. Po prijatí žiadosti, Daňový úrad odošle rozhodnutie o zrušení registrovania a vyzve živnostníka ku vráteniu kariet DIČ a IČ DPH. Ďalej môžeme spomenúť ukončenie živnosti a daňové priznanie, ktoré sa musí živnostníkom podať aj napriek tomu, že živnosť už je zrušená. Napríklad, ak v súčasnom roku ukončíte svoju živnosť, musíte podať daňové priznanie za tento rok a to najneskôr tri mesiace po skončení daného roka. Do tohto daňového priznania sa potom vpisujú iba tie príjmy, ktoré živnostník získal ešte počas existencie a vykonávania podnikateľskej činnosti.

To Top