Prečo je investičné zlato cenná a hodnotná komodita?

 • Prečo je investičné zlato cenná a hodnotná komodita?

  26. 11. 2020 By 0 comments

  Všetko sa mení, ale jediné, čo si uchováva svoju hodnotu, je zlato.
  Tento vzácny kov, o akého je v podstate stále rovnaký záujem. A ktorá peňažná mena sa môže pochváliť takouto stálosťou? Samozrejme peniaze majú svoj význam aj naďalej, ale asi všetci sa zhodneme v tom, že citeľne strácajú svoju hodnotu. Tieto negatívne zmeny spoločne s infláciou cítime prakticky každých 10 rokov. Preto viacerí pochybujeme o tom, či práve peňažná forma predstavuje našu pevnú majetkovú rezervu do budúcnosti. Nehovoriac o tom, že ak nastane kríza, cennosť papierových peňazí bude ešte výrazne nižšia, ako dnes.

  placka na krabičce

  A toto je v stručnosti jeden z hlavných dôvodov, prečo by investičné zlato malo predstavovať investíciu 10 % z vašich finančných aktív.
  Cenné komodity, kovy a predovšetkým zlato sú preto vo svete naďalej veľmi rešpektované. Dokonca viac, než vlastníctvo klasických bankoviek, k čomu existujú vyššie spomenuté dôvody. Fyzické vlastníctvo zlata v sebe ukrýva naozaj dlhodobú majetkovú istotu, takisto vie byť odolné pred obávanou infláciou. V podstate odvtedy ako sa skončil takzvaný „zlatý štandard“, hodnota tejto komodity veľmi vzrástla, konkrétne o 3000 %.
  Oceniteľnou vlastnosťou tohto vzácneho kovu je jeho stálosť. Nielen tá fyzická, ale predovšetkým tá hodnotová. Zároveň je to jeho nezávislosť. Nezávislosť hodnoty zlata od politickej a ekonomickej situácie, nezávislosť od iných foriem investícií (akcií, nehnuteľností, dlhopisov, atď.) Dôvodom je predovšetkým fakt, že ide o kov.

  placka na červené podkladu

  Kov, ktorý sa na rozdiel od peňazí hromadne neprodukuje a netlačí. Práve naopak, jeho zásoby sú stále menšie a to je dôvod, prečo je a takisto zostane veľmi cenné a vzácne nehľadiac na to, ako sa vyvíja finančná situácia v peňažnom systéme.

  • Mincovna Kremnica neprodukuje mince za týmto účelom. NBS nerealizuje možnosť investovať do zlata radovým zákazníkom. Ak chcete investovať do vlastníctva tejto vzácnej komodity, musíte navštíviť predajňu s konkrétnym zameraním, mincovňu www.slovenske-mince.sk.

To Top