Čo zahŕňa samotný predaj spoločnosti s históriou?

 • Čo zahŕňa samotný predaj spoločnosti s históriou?

  4. 3. 2022 By 0 comments

  Spoločnosti s históriou sú spoločnosti, ktoré už v minulosti vykonávali nejakú podnikateľskú činnosť. Jednou z výhod pri takýchto spoločnostiach je už splatené základné imanie, ktoré je v minimálnej výške 5000 eur. Pre záujemcu to znamená, že mu táto nemilá starosť odpadá. Takéto spoločnosti, ktoré majú už skúsenosť s podnikaním sú riadne zapísané v obchodnom registri. Pod pojmom Predaj S.R.O. s históriou si môže predstaviť rôzne druhy takýchto spoločnosti.

  Predaj

  Rozlišovať môžeme 3 druhý spoločnosti s históriou a to:

  Spoločnosti, ktoré svoju činnosť už ukončili. Spoločnosti sú preto bez akýchkoľvek záväzkov alebo dlhov.

  Spoločnosti, ktoré sú stále aktívne to znamená, že svoju podnikateľskú činnosť neprerušili. Predávajú sa ako fungujúca spoločnosť.

  V neposlednom rade sú tu ready made spoločnosti, ktoré nemajú žiadnu skúsenosť s podnikám teda ešte nikdy nepodnikali. Sú to novovzniknuté spoločnosti. Dôvodov ich vzniku bol práve ich následný predaj. Ready made spoločností majú splatené základné imanie,ktoré je vo výške 5000 eur.

  Pedaj

  Spoločnosti sú tiež zapísané v živnostenskom registri. Zaregistrované sú aj na daňovom úrade. Spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré už majú nejaké tie skúsenosti s podnikaním sú k dispozícii na ich okamžite podnikanie. Ako nový majiteľ spoločnosti máte možnosť zmeniť názov spoločnosti, jej sídlo s taktiež aj konateľa. Všetky takéto spoločnosti, ktoré už majú skúsenosť s podnikaním v minulosti sú pripravené na okamžitý prevod. Ak sa rozhodnete pre kúpu spoločnosti, ktorá už skúsenosť s podnikám ma potom by ste mali vedieť, čo je zahrnuté v jej cene. Zvyčajne to bývajú: vypracovanie potrebnej dokumentácie k následnému prevodu obchodného podielu, podanie návrhu na zmenu do obchodného registra. Oznámenie zmien na okresnom úrade v odbore živnostenské podnikanie.

To Top