Ako zaregistrovať ochrannú známku

 • Ako zaregistrovať ochrannú známku

  18. 11. 2018 By 0 comments


  Čo je ochranná známka
  Ochranná známka je oficiálne definovaná ako označenie, na základe ktorého, môže zákazník rozlíšiť daný tovar, poprípade službu jednej osoby, od tovarov, alebo služieb iných osôb. Toto označenie, sa musí dať znázorniť graficky, môže obsahovať písmená, číslice, kresby, či iné tvary. Ochranná známka môže pozostávať napríklad z osobných mien, zaujímavej grafiky, alebo byť navrhnutá podľa obalu daného produktu.

  ochranná známka
   
  Ako svoju ochrannú známku používať oficiálne
  Ak vyrábate produkty a chcete, aby na nich mohla byť oficiálne používaná vaša ochranná známka, musíte si ju zaregistrovať na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Samotnej registrácii, samozrejme predchádza ešte niekoľko úkonov. Prvým je vaša žiadosť.
   
  Ako postupovať, pri žiadosti o zaregistrovanie ochrannej známky:
   

  • Najprv vyplníte predpísané tlačivo. ( príslušné tlačivo nájdete na webovej stránke UPV)
  • K tlačivu priložíte i žiadosť o zápis označenia ako ochrannej známky do registra.

   kvalita

  Vyplnené tlačivo, spolu so žiadosťou, musíte na Úrad priemyselného vlastníctva SR poslať v „papierovej“ forme. Takže si všetko vytlačte.
   
  Čo musí obsahovať žiadosť:
   

  • Meno
  • Priezvisko
  • Adresu trvalého pobytu – fyzická osoba
  • Názov, obchodné meno, sídlo.- právnická osoba
  • Znázornenie prihláseného označenia- musí byť zreteľné /čitateľné., v prípade trojrozmernej ochrannej známky, priložené aj v plošnom zobrazení- prihlásené označenie musí byť znázornené tak, aby bola možná jeho reprodukcia
  • Zoznam tovarov ( prípadne služieb), ktoré budú do registra zapísané po danou ochrannou známkou

   
  O registráciu ochrannej známky, môže požiadať každá fyzická aj právnická osoba. Ak sa žiadosť týka takzvanej kolektívnej ochrannej známky, každé združenie fyzických, alebo právnických osôb.

  logo
   
  Čo po zaslaní všetkého potrebného?
  Po zaslaní potrebného tlačiva a žiadosti, začne prebiehať konanie o prihláške ochrannej známky. UVP preskúma, čo ste splnili všetky zákonom stanovené podmienky. Následne bude vaša ochranná známka, zverejnená vo Vestníku UVP. Ak žiadna tretia osoba, nepodá do troch mesiacov od zverejnenia námietky, Úrad ochrannú známku zaregistruje.

To Top